Produktionen påbörjas efter att:

 • Kunden har godkänt det slutgiltiga korrekturet skriftligen.
 • Säljaren har tagit emot eventuellt anpassat papper eller andra material som det överenskommits att kunden ska tillhandahålla.
 • Eventuella rättsliga och finansiella skyldigheter har uppfyllts.

Offert

 • Säljaren ger en offert utifrån kundens förfrågan och specifikationer, och kommer att skicka den till kunden via e-post. 
 • Om kunden uppger att endast en färg ska användas kommer säljaren att beräkna priset för att använda svart färg.
 • Om kunden ändrar specifikationerna i beställningen (mängd, tidsramar, leveransvillkor) kommer säljaren förbereda en ny offert enligt förändringarna.

Förberedelser av filen

 • Prepress-avdelningen tar emot filer för bearbetning fram till kl. 17:00 varje arbetsdag. Efter denna tid bearbetas alla mottagna filer nästa arbetsdag.
 • Filkontroller (bläckgränser, utfall, teckensnitt, upplösning på bilder osv.) och mindre korrigeringar (upp till 30 minuter) är gratis.
 • Endast förberedda PDF-filer accepteras för tryck. Om det behövs ytterligare ändringar eller korrigeringar, anses detta vara en extrakostnad.
 • Säljaren kontrollerar inte filens övergripande visuella utformning, bildernas visuella kvalitet, textinnehåll, osv. Kunden ansvarar för innehållet. 
 • Säljaren skickar ett mjukt korrektur till kunden för godkännande innan tryck. Det är kundens ansvar att kontrollera korrekturen mycket noggrant och antingen godkänna den eller meddela säljaren om eventuella brister, skriftligen. Säljaren kommer inte gå vidare förr än ett skriftligt godkännande har mottagits. Säljaren tar inget ansvar för fel eller misstag som kunden har godkänt.
 • Den elektroniska filen anses vara det enda underlaget för tryck. Alla andra bifogade filer betraktas som ytterligare information. Säljaren jämför inte filens innehåll med material som skickats med som information.
 • Om kunden lämnar in sina egna tryckta färgkorrekturer, måste de kalibreras enligt ISO-standard och ett kalibreringsdiagram måste inkluderas.
 • Om kunden vill använda ytterligare tjänster (redigering av filer, hjälp med layout, ytterligare färgkorrekturer), kommer ytterligare avgifter debiteras.

Produktion

 • Säljarens tryckprocess har kalibrerats enligt ISO 12647-2-standarden.
 • Projektledaren kommer att informera kunden om arbetets status.
 • Om kunden vill överskrida en gräns för allmän färgmängd eller trycka med högre färgtäthet än rekommenderad för den valda typen av papper, är detta kundens ansvar. Säljaren ansvarar inte för eventuella följder (ökad torktid, kladd, färgers och halvtoners oförenlighet).
 • Om kunden skickar material eller godkänner korrekturer senare än inom avtalad tid, kommer en ny tidsfrist att upprättas.
 • Om övertid krävs på grund av att kunden missat tidsfristen för inlämnande eller godkännande av korrektur, måste kunden skriftligen godkänna att täcka extrakostnader.

Leverans

 • Säljaren arbetar endast med pålitliga leverantörer (TNT, DHL, HRX, osv.) och erbjuder leveransvillkor enligt dessa företags leveransvillkor.
 • Kunden måste ge säljaren exakt leveransadress och -kvantitet minst tre arbetsdagar innan produkterna ska skickas.
 • Säljarens offert inkluderar standardpriset för paketering och leverans till en adress, om inte annat överenskommits. Leveransvillkoren är enligt Incoterm DAP (levereras på plats). Säljaren täcker kostnaderna för leverans till en viss plats i mållandet, med undantag för införtullning och tar allt ansvar för transporten tills lasten är redo för lossning, kunden måste utföra lossningen.)
 • Om kunden gör en stor förändring av leveransadress(er) eller förpackningsanvisningar, kommer ett nytt avtal, med eventuella ytterligare kostnader och avgifter, att tillämpas.

Betalning

 • Betalningar sker enligt en överenskommelse mellan kunden och säljaren.
 • Betalningen anses vara genomförd när pengarna kommit in på säljarens bankkonto.
 • Återkommande kunder kan komma överens om betalningsvillkor och kreditgränser med säljaren.
 • Om kunden inte betalar moms i sitt land och inte kan ange ett giltigt momsnummer (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/), enligt lagen i Republiken Lettland, kommer 21 % moms att debiteras.